Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Stanowisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

akceptuję Politykę prywatności

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Taxline Doradcy Podatkowi Maria Pietrzyk-Wdowiak – dalej: Taxline, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 8/48, w celu korzystania z prowadzonej przez Taxline usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”